Create your CV - It only takes a few seconds

Bệnh Viện Quốc Tế jobs in Vinh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 53 jobs

viên Trang thiết bị Y tế

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ VINH
Vinh
 • Đảm bảo hệ thống trang thiết bị y tế hoạt động liên tục, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của bệnh viện.
 • Nộp trực tiếp tại Phòng Nhân sự Bệnh viện Quốc tế Vinh -…

điều phối viên dự án hệ thống quản lý môi trường và xã hội

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ VINH
Vinh
 • Nộp trực tiếp tại Phòng Nhân sự Bệnh viện Quốc tế Vinh - Số 99 đường Phạm Đình Toái, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Nghệ An (điện thoại:
 • Cử nhân Y tế công cộng.

viên Giám sát Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ VINH
Vinh
 • Nộp trực tiếp tại Phòng Nhân sự Bệnh viện Quốc tế Vinh - Số 99 đường Phạm Đình Toái, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Nghệ An (điện thoại:

chuyên viên Tiền lương và phúc lợi - Phòng Nhân sự

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ VINH
Vinh
 • Nộp trực tiếp tại Phòng Nhân sự Bệnh viện Quốc tế Vinh - Số 99 đường Phạm Đình Toái, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Nghệ An (điện thoại:
 • + Bảo hiểm tai nạn 24/24.

viên Thu ngân

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ VINH
Vinh
 • Nộp trực tiếp tại Phòng Nhân sự Bệnh viện Quốc tế Vinh - Số 99 đường Phạm Đình Toái, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Nghệ An (điện thoại:

viên thiết bị Y Tế

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ VINH
Vinh
 • Đảm bảo hệ thống trang thiết bị y tế hoạt động liên tục, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của bệnh viện.
 • Từ ngày 26/02/2018 đến ngày 15/03/2018 tại Phòng Nhân sự…

viên Kế toán kho

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ VINH
Vinh
 • Từ ngày 12/6/2018 đến ngày 30/6/2018 tại Phòng Nhân sự Bệnh viện Quốc tế Vinh - Số 99 đường Phạm Đình Toái, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Nghệ An.

viên Chăm sóc khách hàng - Thu ngân

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ VINH
Vinh
 • Nộp trực tiếp tại Phòng Nhân sự Bệnh viện Quốc tế Vinh - Số 99 đường Phạm Đình Toái, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Nghệ An (điện thoại:
 • Bảo hiểm tai nạn 24/24.

viên Kế toán doanh thu

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ VINH
Vinh
 • Nộp trực tiếp tại Phòng Nhân sự Bệnh viện Quốc tế Vinh - Số 99 đường Phạm Đình Toái, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Nghệ An (điện thoại:
 • + Bảo hiểm tai nạn 24/24.

viên Kế toán quản trị

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ VINH
Vinh
 • Nộp trực tiếp tại Phòng Nhân sự Bệnh viện Quốc tế Vinh - Số 99 đường Phạm Đình Toái, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Nghệ An (điện thoại:
 • Có thể bạn quan tâm :

viên Dược

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ VINH
Vinh
 • Từ ngày 03/04/2018 đến ngày 30/04/2018 tại Phòng Nhân sự Bệnh viện Quốc tế Vinh - Số 99 đường Phạm Đình Toái, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Nghệ An.

Nhân viên chăm sóc khách hàng

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ VINH
Vinh
 • Từ ngày 11/12/2017 đến ngày 30/12/2017 tại Phòng Nhân sự Bệnh viện Quốc tế Vinh - Số 99 đường Phạm Đình Toái, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Nghệ An.

Điều dưỡng viên thực hành

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ VINH
Vinh
 • Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của Bệnh viện Quốc tế Vinh.
 • Nộp trực tiếp tại Phòng Nhân sự Bệnh viện Quốc tế Vinh - Số 99 đường Phạm Đình Toái, Xã…

Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ VINH
Vinh
 • Từ ngày 16/01/2019 đến ngày 15/02/2019 tại Phòng Nhân sự Bệnh viện Quốc tế Vinh - Số 99 đường Phạm Đình Toái, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Nghệ An (điện thoại:

kế toán trưởng

BỆNH VIỆN QUỐC TẾ VINH
Vinh
 • Từ ngày 29/11/2018 đến ngày 15/12/2018 tại Phòng Nhân sự Bệnh viện Quốc tế Vinh - Số 99 đường Phạm Đình Toái, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Nghệ An (điện thoại:

Get new jobs for this search by email