Create your CV - It only takes a few seconds

Bệnh Viện Đa Khoa Xuyên Á công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bệnh Viện Xuyên Á jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 5 jobs

PHÓ PHÒNG QUẢN LÝ DỊCH VỤ - BỆNH VIỆN XUYÊN Á TÂY NINH

BỆNH VIỆN ĐA KHOA XUYÊN Á (Công ty Cổ Phần Đầu ...
Tây Ninh
15.000.000 VNĐ một tháng
 • BỆNH VIỆN ĐA KHOA XUYÊN Á (Công ty Cổ Phần Đầu Bệnh Viện Xuyên Á).
 • PHÓ PHÒNG QUẢN LÝ DỊCH VỤ - BỆNH VIỆN XUYÊN Á TÂY NINH.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Giám Sát Bếp - Bệnh Viện Xuyên Á Tây Ninh

BỆNH VIỆN ĐA KHOA XUYÊN Á (Công ty Cổ Phần Đầu ...
Tây Ninh
8.000.000 VNĐ một tháng
 • BỆNH VIỆN ĐA KHOA XUYÊN Á (Công ty Cổ Phần Đầu Bệnh Viện Xuyên Á).
 • Làm việc tại Căn tin, Nhà ăn Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Đầu Bếp - Bệnh Viện Xuyên Á Tây Ninh

BỆNH VIỆN ĐA KHOA XUYÊN Á (Công ty Cổ Phần Đầu ...
Tây Ninh
9.000.000 VNĐ một tháng
 • BỆNH VIỆN ĐA KHOA XUYÊN Á (Công ty Cổ Phần Đầu Bệnh Viện Xuyên Á).
 • BỆNH VIỆN ĐA KHOA XUYÊN Á (Công ty Cổ Phần Đầu Bệnh Viện Xuyên Á).
 • Chế độ ăn nhân viên:

Trưởng Bộ Phận Thu Ngân - Bệnh Viện Xuyên Á Long An

BỆNH VIỆN ĐA KHOA XUYÊN Á (Công ty Cổ Phần Đầu ...
Long An
7.000.000 VNĐ một tháng
 • BỆNH VIỆN ĐA KHOA XUYÊN Á (Công ty Cổ Phần Đầu Bệnh Viện Xuyên Á).
 • Trưởng Bộ Phận Thu Ngân - Bệnh Viện Xuyên Á Long An.
 • Mô tả chi tiết công việc.

Giám Sát Bếp - Căn Tin Bệnh Viện Xuyên Á Long An

BỆNH VIỆN ĐA KHOA XUYÊN Á (Công ty Cổ Phần Đầu ...
Long An
8.000.000 VNĐ một tháng
 • BỆNH VIỆN ĐA KHOA XUYÊN Á (Công ty Cổ Phần Đầu Bệnh Viện Xuyên Á).
 • Làm việc tại Căn tin, Nhà ăn Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á.
 • Mô tả chi tiết công việc.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email