Create your CV - It only takes a few seconds

Bảo Vệ Nds jobs in Cần Thơ

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs

Nhân Viên Bảo Vệ Chính thức

Bảo Vệ Nds Cần Thơ
Cần Thơ
  • Đảm bảo an ninh cho ngân hàng và khách hàng.
  • Theo dõi, kiểm tra hệ thống Camera.
  • Giám sát an ninh và hỗ trợ xe tiền quỹ ra vào ngân hàng.

Cán bộ quản lý

Công Ty Tnhh Dv Bảo Vệ Nds Tại Cần Thơ
Cần Thơ
  • CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ NDS TẠI CẦN THƠ.
  • Công Ty TNHH DV Bảo Vệ NDS Tại Cần Thơ - Do nhu cầu mở rộng hoạt động, Chúng tôi cần tuyển dụng vị trí dưới đây.

Nhân viên an ninh

Công Ty Tnhh Dv Bảo Vệ Nds Tại Cần Thơ
Cần Thơ
  • CÔNG TY TNHH DV BẢO VỆ NDS TẠI CẦN THƠ.
  • Công Ty TNHH DV Bảo Vệ NDS Tại Cần Thơ - Do nhu cầu mở rộng hoạt động, Chúng tôi cần tuyển dụng vị trí dưới đây.
» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?