Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 110 jobs
 • Tư vấn sản phầm, gói giải pháp bảo hiểm phù hợp với khách hàng.
 • Bảo Hiểm,Tư Vấn Bán Hàng.
 • Đảm bảo tham gia đầy đủ các lớp huấn luyện về kiến thức và kỹ năng.
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Kênh phân phối bảo hiểm qua Ngân hàng -Sự hợp tác giữa AIA và các Ngân hàng danh tiếng, uy tín hàng đầu Việt Nam:
 • Bảo hiểm, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán,...
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Chuyên viên Tư vấn Tài chính-Bancassurance- Kênh phân phối bảo hiểm qua Ngân hàng -Sự hợp tác giữa AIA và các Ngân hàng danh tiếng, uy tín hàng đầu Việt Nam:
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đề xuất một kế hoạch tài chính / bảo hiểm phù hợp cho khách hàng tiềm năng.
 • Ít nhất 6 tháng - 1 năm chăm sóc khách hàng (kinh nghiệm trong lãnh vực Ngân hàng/…
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Kênh phân phối bảo hiểm qua Ngân hàng -Sự hợp tác giữa AIA và các Ngân hàng danh tiếng, uy tín hàng đầu Việt Nam:
 • Bảo hiểm, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán,...
 • YÊU CẦU TỪ CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ AIA (VIỆT NAM).
 • Bạn có thể gửi đơn ứng tuyển việc làm Chuyên viên tư vấn bảo hiểm trực tiếp đến CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM…
7.400.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA Việt Nam đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 21 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm TP Bà Rịa - Chuyên Viên Tư…
1.000.000 - VNĐ3.000.000 VNĐ một tháng
 • CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ AIA VIỆT NAM đang cần tuyển 3 nhân sự.
 • 3 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Cộng Tác Viên Bán Bảo Hiểm Nhân Thọ trong ngành…
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Sứ mệnh cao cả của Chuyên viên Tư vấn Tài chính-Bancassurance- Kênh phân phối bảo hiểm qua Ngân hàng -Sự hợp tác giữa AIA và các Ngân hàng danh tiếng, uy tín…
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Kênh Ngân hàng là kênh phân phối bảo hiểm hoàn toàn mới, cùng với sự hợp tác giữa AIA và các Ngân hàng danh tiếng, hàng đầu Việt Nam.
 • THU NHẬP KHÔNG GIỚI HẠN.