Bảo Hiểm Bưu Điện jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 548 jobs
 • Phú Yên - Chuyên viên bảo hiểm - Nguyễn Văn A).
 • Địa điểm làm việc - Chuyên viên bảo hiểm - Họ và tên ứng viên.
 • Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân.
Ninh Bình
 • Giám Sát Bán Hàng Kênh Đối Tác Bưu điện VNPost - Ninh Bình quản lý bán hàng quản lý kinh doanh thị trường tiền mặt bưu điện.
 • Thưởng các ngày lễ trong năm.
 • Được công ty mua thêm bảo hiểm sức khỏe 24/24.
 • Giám Sát Bán Hàng Kênh Đối Tác Bưu điện VNPost - Quảng Ninh Phú Thọ Bắc Giang.
 • Làm việc ngoài thị trường khu vực.
 • Phú Yên - Chuyên viên bảo hiểm - Nguyễn Văn A).
 • Địa điểm làm việc - Chuyên viên bảo hiểm - Họ và tên ứng viên.
 • Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân.
 • Chuyên viên Bảo hiểm Nhân thọ.
 • Tìm kiếm và phát triển các sản phẩm bảo hiểm Phi nhân thọ với các Công ty Bảo hiểm.
 • Chuyên viên Bảo hiểm Phi Nhân thọ.
Công Ty Tnhh Diebold Nixdorf Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
 • Được đóng đầy đủ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp.
 • Được công ty mua bảo hiểm sức khỏe tại Việt Nam và bảo hiểm tai nạn Diebold Nixdorf care…
 • Thực hiện nghiệp vụ kế toán bảo hiểm tiền gửi, dự trữ bắt buộc, dự phòng rủi ro.
 • Tuân thủ quy định của Ngân hàng trong việc sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng công cụ…
Bình Dương
 • Chuyển khoản thanh toán thu được từ khách hàng vào tài khoản ngân hàng của công ty hoặc chuyển về văn phòng qua bưu điện trong vòng 24 giờ đồng hồ;
 • Đầu mối phát triển hợp tác bảo hiểm với các Công ty Bảo hiểm như:
 • Bảo hiểm/ Tài chính Ngân hàng.
 • Có kiến thức về nghiệp vụ Bảo hiểm;
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên.
Bắc Ninh
 • + Gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện:
 • Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm Thân thể theo Luật Lao động;
 • Thực hiện bảo dưỡng thiết bị hàng ngày, tuần theo kế hoạch…