Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds

Bảo Dưỡng Và Sửa Chữa Công Trình Dầu Khí Pms jobs

Page 1 of 7 jobs
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH D...
Quảng Ngãi
 • Công ty Cổ phần Bảo dưỡng Sửa chữa Công trình Dầu khí (PMS).
 • 50 Công nhân cơ khí (Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cơ khí, sử dụng thành thạo máy…
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH D...
Quảng Ngãi
 • Công ty Cổ phần Bảo dưỡng Sửa chữa Công trình Dầu khí (PMS).
 • 03 Công nhân điện - điện lạnh (tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng về điện, có ít nhất 1 năm kinh…
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH D...
Quảng Ngãi
 • Công ty Cổ phần Bảo dưỡng Sửa chữa Công trình Dầu khí (PMS).
 • Có 5 năm kinh nghiệm làm việc cho các công trình, dự án liên quan đến công việc xây dựng, bảo…
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH D...
Quảng Ngãi
 • Công ty Cổ phần Bảo dưỡng Sửa chữa Công trình Dầu khí (PMS).
 • Có 5 năm kinh nghiệm làm việc cho các công trình, dự án liên quan đến công việc xây dựng, bảo…
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH D...
Quảng Ngãi
 • Công ty Cổ phần Bảo dưỡng Sửa chữa Công trình Dầu khí (PMS).
 • Được làm việc trong môi trường dầu khí năng động, chuyên nghiệp.
 • VỊ TRÍ CẦN TUYỂN DỤNG:
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO DƯỠNG SỬA CHỮA CÔNG TRÌNH D...
Quảng Ngãi
 • Công ty Cổ phần Bảo dưỡng Sửa chữa Công trình Dầu khí (PMS).
 • Được làm việc trong môi trường dầu khí năng động, chuyên nghiệp.
 • VỊ TRÍ CẦN TUYỂN DỤNG:

We have removed 1 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds