Create your CV - It only takes a few seconds

Bưu Điện Tỉnh jobs in Bắc Ninh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 6 jobs
Bắc Ninh
 • + Gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện:
 • BP Tuyển dụng - Nhà máy Vinasoy Bắc Ninh - Đường TS5 - KCN Tiên Sơn - Thị xã Từ Sơn – tỉnh Bắc Ninh.
 • Nữ / Nam, sức khỏe tốt;
CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN THẾ KỶ
Bắc Ninh
8.000.000 VNĐ một tháng
 • (ngoài bìa ghi tõ vị trí ứng tuyển) gửi qua đường bưu điện cho:
 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại cổng bảo vệ Công ty CP Tiếp Vận Thế Kỷ – Lô CN1-1 – Đường YP6- KCN Yên…
CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN THẾ KỶ
Bắc Ninh
8.000.000 VNĐ một tháng
 • (ngoài bìa ghi tõ vị trí ứng tuyển) gửi qua đường bưu điện cho:
 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại cổng bảo vệ Công ty CP Tiếp Vận Thế Kỷ – Lô CN1-1 – Đường YP6- KCN Yên…
Bắc Ninh
 • + Gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện:
 • Đường TS5 - KCN Tiên Sơn - Thị xã Từ Sơn – tỉnh Bắc Ninh, Điện thoại:
 • Nắm bắt các yêu cầu về tiêu chuẩn kiểm tra chất lượng…
PHÂN PHỐI VÀ BÁN LẺ BT BTCOM
Bắc Ninh
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Quan hệ tốt với điểm bán, bưu điện huyện và phòng Kinh doanh Bưu điện tỉnh.
 • Làm việc thị trường khu vực tỉnh Bắc Ninh.
 • Tạo được mối quan hệ tốt với điểm bán.
 • (ngoài bìa ghi tõ vị trí ứng tuyển) gửi qua đường bưu điện cho:
 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại cổng bảo vệ Công ty TNHH ALS Bắc Ninh – Lô CN05 – Đường YP6- KCN Yên…

We have removed 0 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds