Bóng Đèn Điện Quang jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 36 jobs
Bóng Đèn Điện Quang
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện - Điện tử - Cơ điện tử.
 • Nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới, cải tiến sản phẩm.
 • Đề xuất ý tưởng các sản phẩm mới.
Bóng Đèn Điện Quang
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Theo dõi và kiểm soát tình hình thực hiện hóa đơn tài chính toàn công ty.
 • Đối chiếu công nợ hàng tháng.
 • Chịu trách nhiệm lưu trữ các chứng từ liên quan đến công…
Bóng Đèn Điện Quang
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thông báo tuyển dụng, tìm kiếm hồ sơ ứng viên, sàng lọc hồ sơ.
 • Liên lạc với ứng viên, sắp xếp phỏng vấn qua các vòng.
 • Thực hiện đánh giá kết quả đào tạo.
Bóng Đèn Điện Quang
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tổ chức xây dựng, hướng dẫn thực hiện và kiểm soát việc áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO trong phạm vi toàn Công ty.
 • Vi tính văn phòng thành thạo.
Bóng Đèn Điện Quang
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Theo dõi và thúc đẩy siêu thị đặt hàng.
 • Xây dựng và tạo mối quan hệ với hệ thống siêu thị.
 • Phối hợp với bộ phận nghiệp vụ ra đơn hàng.
Bóng Đèn Điện Quang
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tốt nghiệp Kỹ sư Khoa học máy tính/ Điện tử viễn thông/ Điện điện tử/ Cơ điện tử/ Điều khiển tự động,….
 • Xây dựng server cho những giải pháp của Điện Quang…
Bóng Đèn Điện Quang
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thu thập, phân tích các chỉ số tác động đến hành vi tiêu dùng của nhãn hiệu Điện Quang, xu hướng sản phẩm định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo.
Bóng Đèn Điện Quang
Đồng Nai
 • Thực hiện công việc kiểm tra chất lượng nguyên vật liệu, vật tư đầu vào, chất lượng bán thành phẩm, thành phẩm nhập kho, chất lượng quá trình sản xuất - tuần…
Bóng Đèn Điện Quang
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nắm vững kiến thức chuyên môn về điện, thiết bị điện.
 • Đảm bảo hình ảnh thương hiệu Điện Quang khi thực hiện dịch vụ cho khách hàng.
Bóng Đèn Điện Quang
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Survey, collect, study and analyze foreign market information.
 • Analysis and evaluation of competitors.
 • Develop and build up suggestions for approaching and…