Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 251 jobs
 • Được hỗ trợ chi phí trong thời gian đào tạo nghiệp vụ (700k/1 khóa học).
 • Gọi điện thoại ra ngoài theo danh sách có sẵn của công ty đểtư vấnvà bán các sản phẩm…
 • Được hỗ trợ chi phí trong thời gian đào tạo nghiệp vụ (700k/1 khóa học).
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Kỹ Sư Bán Hàng (Sale Engineer),Phát Triển Thị Trường…
 • Được hỗ trợ chi phí trong thời gian đào tạo nghiệp vụ (700k/1 khóa học).
 • Kỹ Sư Bán Hàng (Sale Engineer),Phát Triển Thị Trường,Tổng Đài Viên.
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Chăm Sóc Khách Hàng,Giám Sát Bán Hàng,Tư Vấn Bán Hàng.
 • Được hỗ trợ chi phí trong thời gian đào tạo nghiệp vụ (700k/1 khóa học…
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Nghiên Cứu Thị Trường,Tư Vấn Bán Hàng,Đào Tạo Bán Hàng.
 • Được hỗ trợ chi phí trong thời gian đào tạo nghiệp vụ (700k/1 khóa…
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Nghiên Cứu Thị Trường,Tư Vấn Bán Hàng,Đào Tạo Bán Hàng.
 • Được hỗ trợ chi phí trong thời gian đào tạo nghiệp vụ (700k/1 khóa…
 • Được hỗ trợ chi phí trong thời gian đào tạo nghiệp vụ (700k/1 khóa học).
 • Gọi điện thoại ra ngoài theo danh sách có sẵn của công ty đểtư vấnvà bán các sản phẩm…
 • Được hỗ trợ chi phí trong thời gian đào tạo nghiệp vụ (700k/1 khóa học).
 • Gọi điện thoại ra ngoài theo danh sách có sẵn của công ty đểtư vấnvà bán các sản phẩm…
 • Được hỗ trợ chi phí trong thời gian đào tạo nghiệp vụ (700k/1 khóa học).
 • Gọi điện thoại ra ngoài theo danh sách có sẵn của công ty đểtư vấnvà bán các sản phẩm…
 • Được hỗ trợ chi phí trong thời gian đào tạo nghiệp vụ (700k/1 khóa học).
 • Gọi điện thoại ra ngoài theo danh sách có sẵn của công ty đểtư vấnvà bán các sản phẩm…