Bán Thời Gian jobs in Lâm Đồng

Sort by: relevance - date
Page 1 of 301 jobs
 • Bán và chăm sóc khách hàng;
 • Bán chéo các sản phẩm dịch vụ,...
 • Bán chéo các sản phẩm, dịch vụ,...
 • Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh, bán hàng của cá nhân…
 • Toàn thời gian cố định.
 • To supervise the distributors/ key sub distributors assigned to be covering the administration, developmentand program compliance to…
TECOMEN
Lâm Đồng
12.000.000 VNĐ một tháng
 • Toàn thời gian cố định.
 • Giám sát , theo dõi công việc kinh doanh của các đại lý (hỗ trợ tư vấn bán hàng, đơn hàng cho đại lý).
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
DILIGO HOLDINGS
Lâm Đồng
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Gửi BC bán hàng theo tuần.
 • Có kinh nghiệm bán hàng siêu thị là một lợi thế.
 • Thực hiện bán hàng và chăm sóc khách hàng tại Siêu thị.
Thực Phẩm Năm Mục Tiêu
Lâm Đồng
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Toàn thời gian cố định.
 • Tư vấn, gọi điện tiếp nhận đơn đặt hàng của khách hàng.
 • Cập nhật thông tin dữ liệu khách hàng.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Thực Phẩm Năm Mục Tiêu
Lâm Đồng
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Toàn thời gian cố định.
 • Cập nhật, theo dõi giám sát chặt chẽ các khoản công nợ phải thu đến hạn, quá hạn để thu hồi công nợ kịp thời, giảm thiểu tối đa tình…
Giáo dục Thành Thành Công TTC Education
Lâm Đồng
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Toàn thời gian cố định.
 • Đảm bảo nghiệp vụ tính lương chính xác, kịp thời và đúng luật.
 • Đảm bảo 100% CBGVNV được thực hiện chế độ chính sách kịp thời, đúng quy…
 • Toàn thời gian cố định.
 • Có nhiều sáng kiến bán hàng và tìm kiếm khách hàng sáng tạo.
 • Quản lý và chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động, doanh thu của một cửa hàng…
DILIGO HOLDINGS
Lâm Đồng
3.000.000 VNĐ một tháng
 • Gửi BC bán hàng theo tuần.
 • Có kinh nghiệm bán hàng siêu thị là một lợi thế.
 • Thực hiện bán hàng và chăm sóc khách hàng tại Siêu thị.
PAN-HULIC
Lâm Đồng
 • Toàn thời gian cố định.
 • Kiểm tra, ghi chép, theo dõi và xử lý các số liệu liên quan trong suốt quá trình hoạt động, sản xuất như điều kiện canh tác, tình hình…