Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 533 jobs
Hưng Yên
 • Phòng Nhân sự sẽ liên hệ trực tiếp với ứng viên trong thời gian sớm nhất.
 • Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm bán hàng đặc biệt là bán hàng tại các cửa hàng,…
Hưng Yên
 • Phòng Nhân sự sẽ liên hệ trực tiếp với ứng viên trong thời gian sớm nhất.
 • Hướng dẫn hiệu chỉnh những sai sót của bộ phận bán hàng.
Hưng Yên
 • Thời gian làm việc 8:00 - 16:45 (included 45 mins rest), 2 thứ 7/tháng.
 • Phân loại mức độ ưu tiên của việc giao hàng và sản xuất dựa trên nhu cầu khách hàng/dự…
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Bao Bì Phương Bắc
Hưng Yên
 • Quản lý hồ sơ nhân viên.
 • Quản lý các khoản chi phí văn phòng, nhà máy.
 • Tuyển dụngnhân sự theo yêu cầu của các bộ phận.
 • Giải quyết các chế độ BHXH cho CBCNV.
Nhựa Tiến Đạt
Hưng Yên
 • Toàn thời gian cố định.
 • Thời gian làm việc theo 2 ca:
 • Lập báo cáo Nhập - Xuất – Tồn kịp thời, chính xác.
 • Thực hiện việc xuất nhập kho đối với hàng bán thành…
Công ty Cổ phần Kho vận Vietfracht Hưng Yên
Hưng Yên
 • Tham mưu giúp Tổng giám đốc công ty tổ chức quản lý, điều hành công tác tổ chức hành chính, văn phòng của Công ty.
 • Hỗ trợ xe đưa đón Hà Nội-Hưng Yên.
Lavifood
Hưng Yên
12.000.000 VNĐ một năm
 • Toàn thời gian cố định.
 • Lập tuyến bán hàng, danh sách khách hàng viếng thăm.
 • Lập kế hoạch thực thi các chiến lược, mục tiêu kinh doanh giao phó.
Trường Phổ Thông Đoàn Thị Điểm Ecopark
Hưng Yên
 • Toàn thời gian cố định.
 • Thực hiện tiếp nhận các công tác phụ trách bán trú, chăm sóc học sinh:
 • Cho học sinh ngủ trưa, vệ sinh dụng cụ đồ dùng bán trú….
BANDO MANUFACTURING VIET NAM ,
Hưng Yên
 • Toàn thời gian cố định.
 • Acquiring orders to meet sales target.
 • Regularly visit customers to explore sales opportunity.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Ecopark
Hưng Yên
 • Đối chiếu số liệu thu được trong hệ thống kế toán đảm bảo kịp thời, chính xác.
 • Đối chiếu số liệu, kết hợp với các bộ phận liên quan để kiểm tra các khoản phải…