Create your CV - It only takes a few seconds

Aziworld jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 12 jobs

Thực Tập Lập Trình FrontEnd new

Công ty TNHH AziWorld
Thành phố Hồ Chí Minh
1.000.000 - VNĐ3.000.000 VNĐ một tháng
 • Tạo giao diện website với html, css, jquery, bootstrap.
 • Tạo website với MVC .Net.
 • Nhận được hướng dẫn từ Mentor/ Superviser/ Manager cũng như các case study từ…

Thực Tập Sinh B.A (BUSINESS ANALYST) new

Công ty TNHH AziWorld
Thành phố Hồ Chí Minh
1.000.000 - VNĐ3.000.000 VNĐ một tháng
 • Phân tích nghiệp vụ và thiết kế database.
 • Kiểm thử các chức năng và giao diện của dự án theo phân tích nghiệp vụ.
 • Thời gian thực tập 4 tháng.

Thực Tập Lập Trình Viên .NET

AziWorld Intern - Thực tập sinh Ho Chi Minh 07/06/...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có Dấu chứng nhận thực tập tại Công Ty THNH AziWorld.
 • Number of vacanvies - Số lượng nhân viên cần tuyển.
 • Salary / Allowance - Mức lương / phụ cấp.

UI/UX Design Intern

AziWorld
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Internship 13 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, Tp.
 • Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 24/07/2020 - 22/08/2020 Mobile Development - Phát triển phần mềm - Phát triển sản…

Thực Tập Sinh Thiết kế

Công ty TNHH AziWorld
Thành phố Hồ Chí Minh
1.000.000 - VNĐ3.000.000 VNĐ một tháng
 • Thiết kế giao diện website, mobile apps.
 • Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu.
 • Tham gia vào quy trình phát triển phần mềm trong các dự án thực tế của công ty.*.

Thực Tập Lập Trình Viên – FrontEnd

AziWorld Intern - Thực tập sinh Ho Chi Minh 31/03/...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Number of vacanvies - Số lượng nhân viên cần tuyển.
 • Salary / Allowance - Mức lương / phụ cấp.
 • Tham gia vào quy trình phát triển phần mềm trong các dự án thực tế…

Thực Tập Developer Mobile Apps

AZIWORLD
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Internship 13 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, Quận 11 Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 20/08/2020 - 30/09/2020 Công nghệ thông tin - IT - Công nghệ thông tin - Viễn…

Thực Tập Lập Trình BackEnd .Net new

Công ty TNHH AziWorld
Thành phố Hồ Chí Minh
1.000.000 - VNĐ3.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhận được hướng dẫn từ Mentor/ Superviser/ Manager cũng như các case study từ dự án.
 • Những công việc khác được giao bởi Mentor/ Superviser/ Manager.

Thực Tập Lập Trình Backend .Net

AZIWORLD
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Internship 13 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, Quận 11 Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 13/08/2020 - 12/09/2020 Công nghệ thông tin - IT - Công nghệ thông tin - Viễn…

Thực Tập Digital Marketing

AziWorld Intern - Thực tập sinh Ho Chi Minh 27/06/...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Number of vacanvies - Số lượng nhân viên cần tuyển.
 • Salary / Allowance - Mức lương / phụ cấp.
 • Tham gia vào quy trình triển khai Digital Marketing trong các dự…

Lập Trình Backend .Net

AziWorld
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Internship 13 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, Tp.
 • Hồ Chí Minh Ho Chi Minh 06/07/2020 - 28/08/2020 Công nghệ thông tin - IT - Lập Trình - Phát triển phần mềm -…

Thực Tập Content Marketing

AziWorld Intern - Thực tập sinh Ho Chi Minh 13/04/...
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có Dấu chứng nhận thực tập tại Công Ty THNH AziWorld.
 • Number of vacanvies - Số lượng nhân viên cần tuyển.
 • Salary / Allowance - Mức lương / phụ cấp.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email