Create your CV - It only takes a few seconds

Azb jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 52 jobs

CHỈ HUY TRƯỞNG

AZB Industrial Construction
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Triển khai công tác thi công trực tiếp tại công trường.
 • Quản lý trực tiếp các thành viên từ Chỉ huy phó trở xuống để hoàn thành nhiệm vụ chung.

Phó phòng M&E

AZB Industrial Construction
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hỗ trợ Trưởng phòng ME Quản lý bộ phận ME:
 • Triển khai và giám sát kế hoạch công việc của Phòng.
 • Giám sát tổng thể các dự án phần cơ điện.
 • Khám sức khỏe định kỳ.

Nhân viên IT

AZB Industrial Construction
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cài đặt, cấu hình, bảo trì bảo dưỡng hệ thống mạng, máy tính, máy in.
 • Xử lý các sự cố liên quan đến hệ thống mạng LAN/WAN, máy tính v.v….
 • Tuổi từ 25 trờ lên.

Chuyên viên/ Nhân viên Khối lượng

AZB Industrial Construction
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tiếp nhận bản vẽ mời thầu/ bản vẽ mời báo giá:
 • Đọc và hiểu bản vẽ.
 • Dựa trên bản vẽ và yêu cầu của hồ sơ mời thầu để tính khối lượng và chịu trách nhiệm về khối…

Kỹ sư Giám sát Hạ tầng

AZB Industrial Construction
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chịu trách nhiệm triển khai thi công hạ tầng (đường nội bộ, hệ thống thoát nước …) trong dự án tại hiện trường.
 • Tực hiện công tá bốc tách khối lượng.

Nhân viên CCM

AZB Industrial Construction
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tiếp nhận hồ sơ dự án sau khi trúng thầu, lập khối lượng thực tế dự án và tổng hợp vật tư toàn dự án.
 • Theo dõi và so sánh tình hình vật tư dự án.

Nhân viên Hợp đồng ngành Xây dựng

AZB Industrial Construction
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm tra hợp đồng khách hàng và đối tác:
 • Thực hiện các công việc liên quan đến công tác soạn thảo, đàm phán hợp đồng với các khách hàng và đối tác.

Quản lý dự án (Giám đốc dự án)

AZB Industrial Construction
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc về tính hiệu quả của toàn bộ dự án.
 • Lập kế hoạch và quản lý tốt chất lượng & tiến độ công trình.
 • Khám sức khỏe định kỳ.

Nhân Viên CCM

Công ty Cổ phần AZB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tiếp nhận hồ sơ dự án sau khi trúng thầu, lập khối lượng thực tế dự án và tổng hợp vật tư toàn dự án.
 • Theo dõi và so sánh tình hình vật tư dự án.

Thủ Kho

Công ty Cổ phần AZB
Tây Ninh
 • Giữ kho và kiểm tra, quản lý thiết bị, vật tư cho công trường.
 • Và một số công việc ngoài công trường.
 • Lô đất B2.2, Đường C4, KCN Thành Thành Công, Xã An Hòa,…