Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 189 jobs
Aviva Vietnam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Aviva is looking for a Head of Reward & Operation to join our HR team.
 • Proactively work with Regional Rewards Team to review/review/develop and implement a…
Aviva Vietnam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • The Events & Trips Operation Senior Specialist works as a support to the Head of Events & Trips to achieve its mission.
 • Keeping the plan within budget.
Aviva Vietnam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • We need someone who thrives on recruiting for many types of roles at once and takes a thoughtful, critical approach toward scaling talent for a quickly growing…
Aviva Vietnam
Hà Nội
 • Aviva is looking for an Accountant to join our Finance& Accounting team in Vietnam office.
 • Chế độ tập thể dục.
 • Reconcile accounts payable and receivable.
Aviva Vietnam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • We are looking for a Program Coordinator to undertake a variety of administrative and program management tasks for Digital Transformation Project.
Aviva Vietnam
Vĩnh Phúc
 • Là nhân viên của công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Aviva Việt Nam làm việc tại các phòng giao dịch/chi nhánh của ngân hàng Vietinbank.
Aviva Vietnam
Gia Lai
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Là nhân viên của công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Aviva Việt Nam làm việc tại các phòng giao dịch/chi nhánh của ngân hàng Vietinbank.
Aviva Vietnam
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Lên kế hoạch tìm kiếm các nhà cung cấp tốt để đề xuất cho việc tổ chức các sự kiện & chuyến đi dành cho Sales.
 • Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên.
Aviva Vietnam
Quảng Ninh
 • Là nhân viên của công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Aviva Việt Nam làm việc tại các phòng giao dịch/chi nhánh của ngân hàng Vietinbank.
Aviva Vietnam
Ninh Thuận
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Là nhân viên của công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Aviva Việt Nam làm việc tại các phòng giao dịch/chi nhánh của ngân hàng Vietinbank.