Create your CV - It only takes a few seconds

Aureole Bcd jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 10 jobs
Hải Dương
 • Làm việc với cơ quan Hải quan và Forwarder để làm các thủ tục nhập, xuất hàng hóa.
 • Làm tờ khai hải quan.
 • Quản lý, lưu trữ hồ sơ Xuất - Nhập khẩu.
Hải Dương
 • Kiểm soát quy trình sản xuất.
 • Lập kế hoạch và kiểm tra sản phẩm giao hàng.
 • Giám sát kế hoạch kiểm tra sản phẩm giao hàng.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Hải Dương
 • Quản lý, lập kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa khuôn.
 • Quản lý 5S, an toàn và cái tiến của bộ phận.
 • Làm các báo cáo về khuôn, an toàn.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Hải Dương
 • Đánh giá sản phẩm mới.
 • Làm hồ sơ để trình khách hàng.
 • Thử nghiệm sản phẩm mới.
 • Làm các công việc khác do cấp trên yêu cầu.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Hải Dương
 • Quản lý chất lượng sản phẩm trong công đoạn.
 • Quản lý hệ thống chất lượng.
 • Đối ứng khách hàng Audit, khách hàng than phiền.
 • Quản lý bất thường nội bộ.
Hải Dương
 • Dịch từ tiếng việt sang tiếng anh trong các cuộc họp.
 • Làm báo cáo dịch thuật tổng kết.
 • Làm các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.
Hải Dương
 • Thiết lập quá trình sản xuất.
 • Giải quyết vấn đề về an toàn, chất lượng trong quá trình sản xuất.
 • Đánh giá sự tuân thủ trong quá trình sản xuất.
Hải Dương
 • Sửa chữa, bảo trì máy ép nhựa.
 • Lập kế hoạch bảo trì MMTB.
 • Báo cáo kết quả sửa chữa, bảo trì.
 • Làm các công việc do trưởng bộ phận phê duyệt.
Aureole BCD Chi Nhánh Đồng Nai
Đồng Nai
 • Bảo trì, sửa chữa khuôn ép nhựa.
 • Lắp ráp vệ sinh các khuôn ép nhựa.
 • Công việc cụ thể sẽ được trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn.
 • + Phụ cấp chuyên cần:
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH AUREOLE BCD
Bắc Ninh
6.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH AUREOLE BCD đang cần tuyển nhân sự.
 • 3 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Kỹ Sư QC [Chấp Nhận Sinh Viên Mới Ra Trường] trong ngành Mới…

We have removed 0 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds