Artex jobs in Đồng Tháp

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs
ARTEX ĐỒNG THÁP
Đồng Tháp
  • Soạn thảo các quy trình, quy định, nội quy cho nhà máy;
  • Giám sát việc thực hiện, bảo đảm nhà máy hoạt động đúng quy trình, quy định đã được ban hành;
» Create your CV - It only takes a few seconds