Apromaco jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 45 jobs
Apromaco
Việt Nam
 • Công ty TNHH MTV Supe lân Apromaco Lào Cai là Công ty chuyên sản xuất supe lân và NPK các...
 • + Phòng Nghiệp vụ tổng hợp – Công ty TNHH Bao bì Tổng hợp Apromaco,…
Apromaco
Việt Nam +1 location
 • SUPE LÂN APROMACO LÀO CAI:
 • CÔNG TY TNHH MTV SUPE LÂN APROMACO LÀO CAI KHAI XUÂN CANH TÝ – 2020.
 • Nộp hồ sơ tại Phòng Tổ chức hành chính Công ty TNHH MTV Supe lân…
Apromaco
Việt Nam
 • SUPE LÂN APROMACO LÀO CAI:
 • APROMACO ĐÓN CHUYẾN TÀU HÀNG ĐẦU TIÊN TRONG NĂM MỚI 2020.
 • CÔNG TY TNHH MTV SUPE LÂN APROMACO LÀO CAI KHAI XUÂN CANH TÝ – 2020.
Apromaco
Việt Nam
 • Công ty TNHH MTV Supe lân Apromaco Lào Cai là Công ty chuyên sản xuất supe lân và NPK các...
 • Từ 23 tuổi trở lên.
 • + Độ tuổi từ 23 tuổi trở lên.
Apromaco
Việt Nam
 • Công ty TNHH MTV Supe lân Apromaco Lào Cai là Công ty chuyên sản xuất supe lân và NPK các...
 • Tham gia tiếp nhận các nhu cầu tuyển dụng của các phòng/ban/đơn vị…
Apromaco
Việt Nam
 • Công ty TNHH MTV Supe lân Apromaco Lào Cai là Công ty chuyên sản xuất supe lân và NPK các...
 • Hội đồng tuyển dụng Công ty TNHH MTV Supe lân Apromaco Lào Cai tại…
Apromaco
Việt Nam
 • SUPE LÂN APROMACO LÀO CAI:
 • APROMACO ĐÓN CHUYẾN TÀU HÀNG ĐẦU TIÊN TRONG NĂM MỚI 2020.
 • CÔNG TY TNHH MTV SUPE LÂN APROMACO LÀO CAI KHAI XUÂN CANH TÝ – 2020.
Apromaco
Việt Nam
 • SUPE LÂN APROMACO LÀO CAI:
 • CÔNG TY TNHH MTV SUPE LÂN APROMACO LÀO CAI KHAI XUÂN CANH TÝ – 2020.
 • Đoàn kết, năng động, sáng tạo.
 • Kỹ sư Điều khiển tự động hoá:
Apromaco
Việt Nam
 • Công ty TNHH MTV Supe lân Apromaco Lào Cai là Công ty chuyên sản xuất supe lân và NPK các...
 • Thực hiện các hoạt động giao dịch, đàm phán, ký kết hợp đồng XNK…
Apromaco
Việt Nam
 • SUPE LÂN APROMACO LÀO CAI:
 • APROMACO ĐÓN CHUYẾN TÀU HÀNG ĐẦU TIÊN TRONG NĂM MỚI 2020.
 • CÔNG TY TNHH MTV SUPE LÂN APROMACO LÀO CAI KHAI XUÂN CANH TÝ – 2020.