Create your CV - It only takes a few seconds

Aia Exchange jobs in Cần Thơ

Sort by: relevance - date
Page 1 of 9 jobs
Aia Exchange Cần Thơ
Cần Thơ
 • AIA Việt Nam là thành viên của Tập đoàn AIA, nhà cung cấp những sản phẩm bảo hiểm nhân thọ giúp mang lại các giải pháp bảo vệ tài chính và sự an tâm về tương…
Cần Thơ
4.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Sơ lược Văn phòng Exchange :
 • AIA Việt Nam là thành viên của Tập đoàn AIA, nhà cung cấp những sản phẩm bảo hiểm nhân thọ giúp mang lại các giải pháp bảo vệ tài…
Aia Exchange Cần Thơ
Cần Thơ
 • AIA Việt Nam là thành viên của Tập đoàn AIA, nhà cung cấp những sản phẩm bảo hiểm nhân thọ giúp mang lại các giải pháp bảo vệ tài chính và sự an tâm về tương…
Cần Thơ
25.000.000 - VNĐ50.000.000 VNĐ một năm
 • Sơ lược Văn phòng Exchange :
 • AIA Việt Nam là thành viên của Tập đoàn AIA, nhà cung cấp những sản phẩm bảo hiểm nhân thọ giúp mang lại các giải pháp bảo vệ tài…
AIA Exchange
Cần Thơ
18.000.000 VNĐ một tháng
 • Tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
 • Phân tích và xác định đặc điểm của khách hàng tiềm năng.
 • Tìm kiếm khách hàng qua nhiều nguồn khác nhau.
 • Độ tuổi từ 25 – 40 tuổi.
Cần Thơ
18.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một năm
 • Sơ lược Văn phòng Exchange :
 • AIA Việt Nam là thành viên của Tập đoàn AIA, nhà cung cấp những sản phẩm bảo hiểm nhân thọ giúp mang lại các giải pháp bảo vệ tài…
AIA Exchange
Cần Thơ
30.000.000 VNĐ một năm
 • Xây dựng và phát triển đội nhóm.
 • Tổ chức, hoạch định và huấn luyện đội nhóm.
 • Tìm kiếm, tư vấn và chăm sóc khách hàng.
 • Xây dựng các chiến lược kinh doanh.
Aia Exchange Cần Thơ
Cần Thơ
18.000 VNĐ một giờ
 • AIA Việt Nam là thành viên của Tập đoàn AIA, nhà cung cấp những sản phẩm bảo hiểm nhân thọ giúp mang lại các giải pháp bảo vệ tài chính và sự an tâm về tương…

We have removed 1 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds