Create your CV - It only takes a few seconds

Ah Longquan jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs

Nhân Viên Nhân Sự

AH LONGQUAN
Ðà Nẵng
4.500.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
  • Thu thập dữ liệu cá nhân / nhận nhu cầu nhân sự của các bộ phận khác để xử lý, đưa ra đề xuất tuyển dụng nhân sự.
  • 4500K - 9000K VND một tháng.

Kế Toán Tổng Hợp

AH LONGQUAN
Ðà Nẵng
5.500.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
  • Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
  • 5500K - 10000K VND một tháng.

Nhân Viên Marketing

AH LONGQUAN
Ðà Nẵng
4.500.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
  • Tìm kiếm khách hàng qua Internet, thực hiện các kế hoạch tiếp thị và quảng bá sản phẩm qua internet, cụ thể:
  • Cung cấp thông tin về công ty và sản phẩm cho khách…
» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email