Create your CV - It only takes a few seconds

Ace Collection jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Nhân Viên Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại

ACE Collection
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • Theo dõi nợ quá hạn, gọi điện cho khách hàng bằng phương thức thu thập qua điện thoại, SMS hoặc email.
  • Nhắc nhở và hỗ trợ khách hàng xử lý kịp thời các khoản…

KEY ACCOUNT & MAJOR PROJECT TEAM LEADER/MANAGER

Employment Vietnam
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Participation in ISO, ACE and stand down day initiatives.
  • Effective implementations of ACE and Rapid program for sales force excellence.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email