Create your CV - It only takes a few seconds

40hrs HR Consulting jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 45 jobs

Chief Accountant (Da Nang)

40HRS HR CONSULTING
Ðà Nẵng
 • 40HRS HR Consulting (Công ty Cổ Phần 40 Giờ) đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Chief Accountant (Da Nang) trong ngành…

Doctor - Bác Sĩ

40HRS HR CONSULTING
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 40HRS HR Consulting (Công ty Cổ Phần 40 Giờ) đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Doctor - Bác Sĩ trong ngành Y tế / Chăm…

IT Communicator

40HRS HR CONSULTING
Hà Nội
 • 40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ) đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm IT Communicator trong ngành Dịch vụ…

Brand Manager (FMCG)

40HRS HR CONSULTING
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ) đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Brand Manager (FMCG) trong ngành Tiếp…

Data Processing Executive

40HRS HR CONSULTING
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 40HRS HR Consulting (Công ty Cổ Phần 40 Giờ) đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Data Processing Executive trong ngành…

X-Ray Technician

40HRS HR CONSULTING
Hà Nội
 • 40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ) đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm X-Ray Technician trong ngành Y tế / Chăm…

Safety and Environment Manager - Brewery

40HRS HR CONSULTING
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ) đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Safety and Environment Manager - Brewery…

Fashion Design Manager/Art Director

40HRS HR CONSULTING
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ) đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Fashion Design Manager/Art Director…

Korean Interpreter

40HRS HR CONSULTING
Hà Nội
 • 40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ) đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Korean Interpreter trong ngành Y tế /…

Sales Director

40HRS HR CONSULTING
Hà Nội
 • 40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ) đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Sales Director trong ngành CNTT - Phần…

Legal counsel Manager

40HRS HR CONSULTING
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ) đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Legal counsel Manager trong ngành Luật /…

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG (Tiếng Trung)

40HRS HR CONSULTING
Thành phố Hồ Chí Minh
25.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • 40HRS HR Consulting (Công ty Cổ Phần 40 Giờ) đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG (Tiếng…

Training Manager

40HRS HR CONSULTING
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ) đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Training Manager trong ngành Thực phẩm &…

Senior Copywriter

40HRS HR CONSULTING
Hà Nội
 • 40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ) đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 5 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Senior Copywriter trong…

Chief Financial Officer (CFO)

40HRS HR CONSULTING
Hà Nội
 • 40HRS HR Consulting (Công ty Cổ phần 40 Giờ) đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Chief Financial Officer (CFO) trong…

Get new jobs for this search by email