Đtc jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 14 jobs
Cơ Điện Đăng Việt
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cập nhật báo cáo tình trạng công tác thi công do mình giám sát, đánh giá và xác nhận khối lượng hoàn thành của các ĐTC và NTP theo phân công của BCH, đề xuất…
CÔNG TY TNHH MTV ĐTC
Ðà Nẵng
 • Cẩm Lệ bởi Công ty TNHH MTV ĐTC.
 • Công ty TNHH MTV ĐTC đang cần tuyển 5 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Làm kỹ thuật hiện trường tại công trình.
CÔNG TY TNHH BOHO DECOR
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kiểm tra thanh lý, đối chiếu số liệu quyết toán hợp đồng đối với CĐT, NTP, NCC, ĐTC và các hợp đồng khác liên quan đến công trình, P/B/BP;
 • Mở sổ theo dõi TSCĐ;
CÔNG TY TNHH MTV ĐTC
Ðà Nẵng
 • Cẩm Lệ bởi Công ty TNHH MTV ĐTC.
 • Công ty TNHH MTV ĐTC đang cần tuyển 10 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Làm cơ khí tại công ty(đối với thợ cơ khí).
CÔNG TY TNHH MTV ĐTC
Ðà Nẵng
 • Cẩm Lệ bởi Công ty TNHH MTV ĐTC.
 • Công ty TNHH MTV ĐTC đang cần tuyển 10 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Thi công đồ gỗ nội thất(đối với thợ mộc).
CÔNG TY TNHH MTV ĐTC
Ðà Nẵng
 • Cẩm Lệ bởi Công ty TNHH MTV ĐTC.
 • Công ty TNHH MTV ĐTC đang cần tuyển 3 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Bảo vệ tại khu vực công ty.
 • Ngôn ngữ của hồ sơ:
CÔNG TY CỔ PHẦN MEGABUILD
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Đánh giá năng lực, hiệu quả công việc CBNV, BHC công trường, ĐTC, NTP, NCC.
 • Gởi công văn đến CĐT, NTP, TVGS, ĐTC, NCC các công việc liên quan đến trách nhiệm và…
CÔNG TY TNHH MTV ĐTC
Ðà Nẵng
 • Cẩm Lệ bởi Công ty TNHH MTV ĐTC .
 • Công ty TNHH MTV ĐTC đang cần tuyển 5 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • 7.000.000 - 10.000.000 Vnđ/tháng Kinh nghiệm:
CÔNG TY TNHH MTV ĐTC
Ðà Nẵng
 • Cẩm Lệ bởi Công ty TNHH MTV ĐTC .
 • Công ty TNHH MTV ĐTC đang cần tuyển 5 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • 10.000.000 - 15.000.000 Vnđ/tháng Kinh nghiệm:
CÔNG TY TNHH MTV ĐTC
Ðà Nẵng
 • Cẩm Lệ bởi Công ty TNHH MTV ĐTC .
 • Công ty TNHH MTV ĐTC đang cần tuyển 7 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • 8.000.000 - 15.000.000 Vnđ/tháng Kinh nghiệm: