Create your CV - It only takes a few seconds

Đt Thương Mại Và Truyền Thông Đông Á jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs
ĐT Thương Mại Truyền Thông Đông Á
Hà Nội
3.000.000 VNĐ một tháng
  • Giới thiệu về nội dung, ý nghĩa, mục đích của dịch vụ xúc tiến thương mại quốc tế, truyền thông, xây dựng thương hiệu….
  • Sử dụng các nghiệp vụ văn phòng.
ĐT Thương Mại Truyền Thông Đông Á
Hà Nội
5.000.000 VNĐ một tháng
  • Tư vấn cho khách hàng về mục đích, ý nghĩa các dịch vụ truyền thông, quảng cáo.
  • Được đi công tác trong ngoài nước khu vực ASEAN, ASIA.
» Create your CV - It only takes a few seconds