Create your CV - It only takes a few seconds

Điện Tử Và Ngũ Kim Gem Việt Nam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Nhân Viên Văn Phòng Xưởng (現場文員) new

ĐIỆN TỬ NGŨ KIM GEM VIỆT NAM
Bình Dương
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • Thao tác hệ thống xuất nhập đơn hàng,nguyên liệu, in báo biểu.
  • Chấm công, tăng ca công nhân, báo số lượng suất ăn.
  • Trao đôi cụ thế khi phỏng vấn.
» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.