Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds

Đặc Sản Miền Trung Thiên Phú jobs

Page 1 of 4 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
  • Mỗi miền có một nét, khẩu vị đặc trưng.
  • Chính các đặc điểm về địa lý, văn hoá, dân tộc, khí hậu đã quy định những đặc điểm riêng của ẩm thực từng vùng - miền.
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
  • Mỗi miền có một nét, khẩu vị đặc trưng.
  • Chính các đặc điểm về địa lý, văn hoá, dân tộc, khí hậu đã quy định những đặc điểm riêng của ẩm thực từng vùng - miền.
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • Mỗi miền có một nét, khẩu vị đặc trưng.
  • Chính các đặc điểm về địa lý, văn hoá, dân tộc, khí hậu đã quy định những đặc điểm riêng của ẩm thực từng vùng - miền.
Hà Nội
  • Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 3 thuộc Tổng công ty Viễn thông MobiFone là doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực Viễn thông, Công nghệ thông…

We have removed 0 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds