Create your CV - It only takes a few seconds

Đầu Tư Xây Dựng Và Thương Mại Quốc Tế Vita jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs
Công Ty Cp Du Lịch Điểm Vàng
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Các chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư.
  • Hội chợ, hội thảo chuyên đề Quốc tế đặt gian hàng hội chợ.
  • Các chương trình Hành Hương • Xây dựng kỹ năng đội,…
Công Ty Cp Du Lịch Điểm Vàng
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Các chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư.
  • Hội chợ, hội thảo chuyên đề Quốc tế đặt gian hàng hội chợ.
  • Các chương trình Hành Hương • Xây dựng kỹ năng đội,…
Công Ty Cp Du Lịch Điểm Vàng
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Các chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư.
  • Hội chợ, hội thảo chuyên đề Quốc tế đặt gian hàng hội chợ.
  • Các chương trình Hành Hương • Xây dựng kỹ năng đội,…

We have removed 0 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds