Đầu Tư Xây Dựng Kiến Trúc Nội Thất Sa Việt Nam jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 2 jobs
Công ty cổ phần Vạn Hội Phát FOSUP
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
  • Ngành nghề Kiến trúc, Xây dựng.
  • Kiến trúc sư quy hoạch Họa viên triển khai kiến trúc Kiến trúc sư Architect Kiến trúc sư họa viên kiến trúc Animation artist…
Đầu Xây Dựng Kiến Trúc Nội Thất SA Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một năm
  • Lên báo cáo nội bộ hàng quý.
  • Quản lý sổ sách, cập nhật dữ liệu.
  • Định khoản các nghiệp vụ kế toán phát sinh.
  • Kiểm tra, đối chiếu về sự chính xác số liệu đối với…
» Create your CV - It only takes a few seconds