Đầu Tư Và Du Lịch Rồng Việt jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 17 jobs
ĐẦU DU LỊCH RỒNG VIỆT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Am hiểu có kinh nghiệm quản lý Marketing trong lĩnh du lịch.
 • Chỉ đạo toàn bộ các hoạt động phòng marketing, quảng bá sản phẩm các Tour du lịch đến với khách…
ĐẦU DU LỊCH RỒNG VIỆT
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Có kiến thức hiểu biết về các sản phẩm tour du lịch nội địa quốc tế, về thị trường du lịch.
 • Có kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí kinh doanh hoặc vấn tour…
Viet Green Media
Hà Nội
 • Tư vấn thực hiện chiến lược PR.
 • Cho thuê xe ô tô du lịch sự kiện.
 • Tư vấn vận động tài trợ sự kiện.
 • Tư vấn lên ý tưởng cho sự kiện.
 • 2 - 5 năm trở lên.
Đấu Giá Rồng Việt
Ðà Nẵng
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Tư vấn pháp luật trong lĩnh vực bất động sản, đầu , thương mại….
 • Luật sư, pháp lý bất động sản, vấn đầu tư…;
 • Giao tiếp thông minh ấn tượng;
Viet Green Media
Hà Nội
 • Tư vấn thực hiện chiến lược PR.
 • Cho thuê xe ô tô du lịch sự kiện.
 • Tư vấn vận động tài trợ sự kiện.
 • Tư vấn lên ý tưởng cho sự kiện.
 • + Tổ chức sự kiện:
Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
Thành phố Hồ Chí Minh
9.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Tham gia xây dựng chiến lược đầu danh mục đầu tư.
 • Thực hiện, theo dõi, giám sát cập nhật danh mục đầu dể đảm bảo hiệu quả đầu của toàn danh mục.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Thực hiện vấn cho khách hàng về việc mở tài khoản, kỹ thuật giao dịch, chiến lược đầu , kế hoạch tài chính, danh mục đầu tư,….
 • Câu lạc bộ thể thao:
Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Thực hiện vấn cho khách hàng về việc mở tài khoản, kỹ thuật giao dịch, chiến lược đầu , kế hoạch tài chính, danh mục đầu tư,….
Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Thực hiện vấn cho khách hàng về việc mở tài khoản, kỹ thuật giao dịch, chiến lược đầu , kế hoạch tài chính, danh mục đầu tư,….
 • Câu lạc bộ thể thao:
Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Thực hiện vấn cho khách hàng về việc mở tài khoản, kỹ thuật giao dịch, chiến lược đầu , kế hoạch tài chính, danh mục đầu tư,….
 • Câu lạc bộ thể thao: