Đầu Tư Thương Mại Xăng Dầu Tân Việt jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 9 jobs
Đầu Thương Mại Xăng Dầu Tân Việt
Hòa Bình
6.500.000 - VNĐ7.500.000 VNĐ một tháng
 • Tuyển Nam Bán Xăng Dầu Đứng Trực Tiếp Tại Cây Xăng Bơm Xăng Cho Khách.
 • Được hoạc và cấp chứng chỉ có liên quan tới ngành xăng dầu.
 • + Thu Nhập Bình Quân.
Đầu Thương Mại Dầu Khí Tân Việt
Nam Định +2 locations
6.500.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Tuyển Nam Bán Xăng Dầu Đứng Trực Tiếp Tại Cây Xăng Bơm Xăng Cho Khách.
 • Được hoc và cấp chứng chỉ có liên quan tới ngành xăng dầu.
 • + Phụ cấp ăn ca.
Đầu Thương Mại Dầu Khí Tân Việt
Hà Nam
6.500.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Tuyển Nam Bán Xăng Dầu Đứng Trực Tiếp Tại Cây Xăng Bơm Xăng Cho Khách.
 • Được hoc và cấp chứng chỉ có liên quan tới ngành xăng dầu.
 • + Phụ cấp ăn ca.
Đầu Thương Mại Dầu Khí Tân Việt
Hòa Bình
 • Tuyển Nam Bán Xăng Dầu Đứng Trực Tiếp Tại Cây Xăng Bơm Xăng Cho Khách.
 • Được hoc và cấp chứng chỉ có liên quan tới ngành xăng dầu.
 • + Phụ cấp ăn ca.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN TÂ...
Thái Nguyên
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một năm
 • Phổ Yên, Phú Bình, Sông Công bởi Công Ty Cổ Phần Đầu Thương Mại Và Phát Triển Tân Việt .
 • Công Ty Cổ Phần Đầu Thương Mại Và Phát Triển Tân Việt đang cần…
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN TÂ...
Bắc Giang
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một năm
 • Lạng Giang, Lục Nam, Việt Yên bởi Công Ty Cổ Phần Đầu Thương Mại Và Phát Triển Tân Việt .
 • Công Ty Cổ Phần Đầu Thương Mại Và Phát Triển Tân Việt đang cần…
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN TÂ...
Bắc Ninh
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một năm
 • Quế Võ, Thuận Thành, Yên Phong bởi Công Ty Cổ Phần Đầu Thương Mại Và Phát Triển Tân Việt .
 • Công Ty Cổ Phần Đầu Thương Mại Và Phát Triển Tân Việt đang cần…

We have removed 2 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds