Đầu Tư Thương Mại Xăng Dầu Tân Việt jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 5 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Soạn thảo hợp đồng kinh tế, hợp đồng thương mại.
 • AppliancZ cung cấp các giải pháp xây dựng hoàn chỉnh cho các dự án thương mại, công nghiệp, dân dụng và khách…
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN TÂ...
Thái Nguyên
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một năm
 • Phổ Yên, Phú Bình, Sông Công bởi Công Ty Cổ Phần Đầu Thương Mại Và Phát Triển Tân Việt .
 • Công Ty Cổ Phần Đầu Thương Mại Và Phát Triển Tân Việt đang cần…
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN TÂ...
Bắc Ninh
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một năm
 • Quế Võ, Thuận Thành, Yên Phong bởi Công Ty Cổ Phần Đầu Thương Mại Và Phát Triển Tân Việt .
 • Công Ty Cổ Phần Đầu Thương Mại Và Phát Triển Tân Việt đang cần…
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU THƯƠNG MẠI VÀ PHÁT TRIỂN TÂ...
Bắc Giang
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một năm
 • Lạng Giang, Lục Nam, Việt Yên bởi Công Ty Cổ Phần Đầu Thương Mại Và Phát Triển Tân Việt .
 • Công Ty Cổ Phần Đầu Thương Mại Và Phát Triển Tân Việt đang cần…
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU PHÁT TRIỂN GIAO...
Bắc Giang
 • Luật xe xăng dầu ăn uống công ty lo toàn bộ.
 • Hiệp Hòa, Việt Yên, Yên Dũng bởi CÔNG TY CỔ PHẦN TM ĐẦU PHÁT TRIỂN GIAO NHẬN HÒA PHÁT .
 • Tiền ngoài giờ x 150%.
» Create your CV - It only takes a few seconds