Create your CV - It only takes a few seconds

Đầu Tư Thương Mại Xây Dựng Dịch Vụ Andes jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 7 jobs

Nhân Viên Vấn Thiết Kế Xây Dựng

đầu thương mại xây dựng dịch vụ Andes
Cần Thơ
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Cao đẳng các ngành Kinh Tế, Xây dựng, Cơ khí.
 • Thực hiện các chỉ đạo theo yêu cầu công việc của Trưởng phòng thiết kế.
 • Toàn thời gian cố định.

Trường Phòng Vấn Thiết Kế Xây Dựng

đầu thương mại xây dựng dịch vụ Andes
Cần Thơ
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Cao đẳng các ngành Kinh Tế, Xây dựng, Cơ khí.
 • Tham gia xây dựng các quy trình, quy định, tài liệu, biểu mẫu, … của công ty.
 • Giám sát, đánh giá hoạt động phòng.

Nhân Viên Vấn Thiết Kế Xây Dựng

Công Ty Cổ Phần Đầu Thương Mại Xây Dựng Dịch Vụ...
Cần Thơ
 • Cao đẳng các ngành Kinh Tế, Xây dựng, Cơ khí.
 • Thực hiện các chỉ đạo theo yêu cầu công việc của Trưởng phòng thiết kế.
 • ₋ Lương cơ bản + Hưởng hoa hồng/doanh số.

Nhân Viên Kế Toán

đầu thương mại xây dựng dịch vụ Andes
Cần Thơ
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý thu chi, xuất nhập kho vật tư.
 • Thực hiện các chức năng nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.
 • Lập báo cáo tình hình kết quả kinh doanh hàng tháng, quý…

Nhân Viên Kế Toán

Công Ty Cổ Phần Đầu Thương Mại Xây Dựng Dịch Vụ...
Cần Thơ
 • Quản lý thu chi, xuất nhập kho vật tư.
 • Thực hiện các chức năng nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.
 • Lập báo cáo tình hình kết quả kinh doanh hàng tháng, quý…

Nam Nhân Viên Kinh Doanh / Sale

đầu thương mại xây dựng dịch vụ Andes
Cần Thơ
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Cao đẳng các ngành Kinh Tế, Xây dựng, Cơ khí.
 • ₋ Có kinh nghiệm về lĩnh vực Sales xây dựng là lợi thế.
 • ₋ Tìm kiếm, gặp gỡ khách hàng.
 • Toàn thời gian cố định.

Nhân Viên Kinh Doanh / Sale

Công Ty Cổ Phần Đầu Thương Mại Xây Dựng Dịch Vụ...
Cần Thơ
 • Cao đẳng các ngành Kinh Tế, Xây dựng, Cơ khí.
 • ₋ Có kinh nghiệm về lĩnh vực Sales xây dựng là lợi thế.
 • ₋ Tìm kiếm, gặp gỡ khách hàng.
 • Toàn thời gian cố định.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email