Create your CV - It only takes a few seconds

Đầu Tư Phát Triển Vhn Group jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Nhân Viên Phát Triển Thị Trường

Đầu Phát Triển Vhn Group
Ðà Nẵng
  • Đam mê công việc kinh doanh và phát triển thị trường.
  • Phát triển số lượng và chất lượng các Đại lý tại các Khu vực nêu trên.
  • Tìm kiếm nguồn khách hàng mới.

Nhân Viên Kinh Doanh

Đầu Phát Triển Vhn Group
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Full-time Ho Chi Minh 11/09/2020 - 11/10/2020 Bán hàng - Sales - Phát triển kinh doanh.
  • Đam mê công việc kinh doanh và phát triển bán hàng trực tuyến.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email