Create your CV - It only takes a few seconds

Đầu Tư Nhật Huy Nhat Huy Group jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 9 jobs

Nhân Viên C&B

ĐẦU NHẬT HUY NHAT HUY GROUP
Hà Nội
11.000.000 VNĐ một tháng
 • Cập nhật các văn bản, thông , nghị định mới của Nhà nước về lương, bảo hiểm, … đề xuất, vấn để áp dụng vào thực tế công việc trong Công ty.

Nhân viên xuất nhập khẩu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU NHẬT HUY
Hà Nội
9.000.000 - VNĐ13.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty Cổ phần Đầu Nhật Huy (Nhat Huy Group) đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 3 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân viên xuất nhập khẩu…

Kế toán trưởng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU NHẬT HUY
Hà Nội
40.000.000 - VNĐ45.000.000 VNĐ một năm
 • Công ty Cổ phần Đầu Nhật Huy (Nhat Huy Group) đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 4 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Kế toán trưởng trong…

Nhân Viên Content Marketing

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU NHẬT HUY
Hà Nội
 • Công ty Cổ phần Đầu Nhật Huy (Nhat Huy Group) đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 18 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Content…

Phó Phòng Kinh Doanh Hàng Hóa Xuất Khẩu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU NHẬT HUY
Hà Nội
35.000.000 - VNĐ50.000.000 VNĐ một năm
 • Công ty Cổ phần Đầu Nhật Huy (Nhat Huy Group) đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 22 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Phó Phòng Kinh Doanh…

Trưởng phòng Kinh doanh hàng hóa xuất khẩu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU NHẬT HUY
Hà Nội
50.000.000 - VNĐ70.000.000 VNĐ một năm
 • Công ty Cổ phần Đầu Nhật Huy (Nhat Huy Group) đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • 6 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Trưởng phòng Kinh doanh…

Nhân viên kinh doanh quốc tế

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU NHẬT HUY
Hà Nội
20.000.000 - VNĐ45.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty Cổ phần Đầu Nhật Huy (Nhat Huy Group) đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân viên kinh doanh quốc tế trong…

Nhân Viên Kinh Doanh Hàng Hóa Xuất Khẩu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU NHẬT HUY
Hà Nội
20.000.000 - VNĐ45.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty Cổ phần Đầu Nhật Huy (Nhat Huy Group) đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Kinh Doanh Hàng Hóa Xuất…

Trưởng phòng Công nghê R&D ngành nhưa tại Hà Nội, Nghệ An (L...

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU NHẬT HUY
Hà Nội
20.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty Cổ phần Đầu Nhật Huy (Nhat Huy Group) đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Trưởng phòng Công nghê R&D ngành…
» Create your CV - It only takes a few seconds