Create your CV - It only takes a few seconds

Đầu Tư Kinh Doanh Phát Triển Địa Ốc Hoa Sen jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

NHÂN VIÊN KINH DOANH - PV ĐI LÀM NGAY

đầu kinh doanh phát triển Địa ốc Hoa Sen
Bình Dương
6.500.000 - VNĐ8.500.000 VNĐ một tháng
  • + ĐỊA ỐC HOA SEN - Trụ sở chính:
  • + Chủ động liên hệ và thiết lập những mối quan hệ kinh doanh tốt với khách hàng;
  • + KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM.

CHUYÊN VIÊN VẤN - PV ĐI LÀM NGAY

đầu kinh doanh phát triển Địa ốc Hoa Sen
Bình Dương
6.500.000 - VNĐ8.500.000 VNĐ một tháng
  • + ĐỊA ỐC HOA SEN - Trụ sở chính:
  • + Chủ động liên hệ và thiết lập những mối quan hệ kinh doanh tốt với khách hàng;
  • + KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM.
» Create your CV - It only takes a few seconds
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.