Create your CV - It only takes a few seconds

Đầu Tư F.i.t jobs

Page 1 of 8 jobs

Giám Đốc Nhân sự Công ty Dược Cửu Long

Đầu F.I.T
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long cần tuyển:
 • Điều hành toàn bộ hoạt động của phòng Hành chính nhân sự, đảm bảo triển khai công tác Quản trị và phát triển…

Phó Giám đốc Kinh doanh Capsule Công ty Dược Cửu Long

Đầu F.I.T
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long cần tuyển:
 • Phó Giám đốc Kinh doanh Capsule.
 • Điều hành bộ phận kinh doanh trong hoạt động bán hàng, giao nhận và dịch vụ…

Trưởng phòng Truyền thông

Đầu F.I.T
Hà Nội
Easily apply
 • Phụ trách các hoạt động Truyền thông:
 • Xây dựng, quản lý và thực hiện chiến lược Truyền thông cho Tập đoàn và các Công ty thành viên.
 • Nghe nói đọc hiểu tốt.

Thư ký Hội đồng quản trị

Đầu F.I.T
Hà Nội
Easily apply
 • Tư vấn về thủ tục các cuộc họp của HĐQT, ĐHĐCĐ.
 • Tư vấn cho HĐQT và Ban TGĐ về yêu cầu pháp luật, quy định về niêm yết và đạo luật liên quan tới quản trị công ty…

CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ

Đầu F.I.T
Hà Nội
Easily apply
 • Hiểu biết về pháp luật liên quan đến chứng khoán, doanh nghiệp, đầu , bất động sản, tài chính ngân hàng ….
 • Nghiên cứu văn bản, vụ việc, vấn đề và yêu cầu nhận…

Giám Đốc Nhân Sự Công ty Westfood

Đầu F.I.T
Cần Thơ
Easily apply
 • Công ty Cổ phần Chế biến Thực phẩm Xuất khẩu Miền Tây (Westfood) cần tuyển:
 • Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.
 • Quản lý hệ thống thông tin nhân sự.

Giám đốc Kinh doanh Công ty WestFood

Đầu F.I.T
Cần Thơ
Easily apply
 • Am hiểu kiến thức pháp luật liên quan đến dự án đầu tư;
 • Quản lý rủi ro, duy Đổi mới và sáng tạo.
 • Công ty cổ phần chế biến thực phẩm xuất khẩu Miền Tây cần…

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Đầu F.I.T
Hà Nội
Easily apply
 • Xây dựng chiến lược tài chính cho Tập đoàn và thực thi chiến lược.
 • Quản lý tài chính xuyên suốt, toàn Tập đoàn:
 • Quản lý công tác kế toán:
» Create your CV - It only takes a few seconds