Create your CV - It only takes a few seconds

Đầu Tư Danh Khôi Holdings jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4 jobs

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

ĐẦU DANH KHÔI HOLDINGS
Bà Rịa - Vũng Tàu
10.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
  • Tham gia xây dựng, thực hiện quy trình, nghiệp vụ,...
  • Đáp ứng tốt cho yêu cầu công việc và phù chuẩn mực kế toán hiện hành của Công ty và Nhà nước theo sự thay…

TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH

ĐẦU DANH KHÔI HOLDINGS
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
  • Tham gia phát triển dự án đầu mới lt;br / gt;
  • Tham gia công tác nhận bàn giao của đối tác, dự án đầu và thực hiện kiểm tra soát xét tính hợp lý của chứng…

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG VÀ BÀN GIAO NHÀ

ĐẦU DANH KHÔI HOLDINGS
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
  • Báo cáo tình trạng vấn khách hàng theo tuần/tháng/quý cho quản lý trực tiếp.
  • Tư vấn xây dựng cho tất cả các khách hàng có nhu cầu của công ty.

CUNG ỨNG MARKETING

ĐẦU DANH KHÔI HOLDINGS
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
  • Xây dựng và phát triển danh sách đối tác chiến lược cho hợp tác chiến lược cùng BU.
  • Đảm bảo giá cả hàng hóa, dịch vụ đầu vào của từng BU không vượt quá đơn giá…
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email