Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds

Đào Tạo jobs

Page 1 of 41,542 jobs
Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt
Hà Nội
 • Implementing the organization of training courses.
 • Implementing the organization of classrooms:
 • Arranging classrooms, checking training equipment, printing…
LOTTE Mart Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh +1 location
3.000.000 VNĐ một tháng
 • Hỡ trợ các Chuyên Viên đào tạo trong các buổi đào tạo;
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Hỗ trợ nghiên cứu và xây dựng nội dung đào tạo các khóa nghiệp vụ và xây…
 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm đào tạo/ hỗ trợ đào tạo công nhân kỹ thuật.
 • Cơ hội đào tạo và phát triển.
 • Tham gia các buổi họp và các khóa đào tạo phát triển kỹ…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Tham gia hỗ trợ các khóa đào tạo chuyên biệt phối hợp với các cơ sở, tổ chức bên ngoài công ty (không bao gồm các chương trình đào tạo nội bộ cho nhân viên).
Trường Đại Học FPT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Điều phối giảng viên cho chương trình đào tạo doanh nghiệp.
 • Có cơ hội tham gia các hoạt động đào tạo nâng cao trình độ.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Huấn luyện đội ngũ nhân viên bán hàng OPPO bao gồm (kiến thức, kỹ năng, văn hoá OPPO ) qua hình thức đào tạo trên lớp và đào tạo tại shop.
DIGI-TEXX VIETNAM .
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được đào tạo công việc cụ thể qua lớp học ONLINE.
 • Nhập các dữ liệu vào hệ thống.
 • Công việc làm online tại nhà, thời gian linh động.
 • Ký hợp đồng thời vụ.
TooCha Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đào tạo nhân viên cửa hàng:
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Triển khai hoạt động đào tạo nhân viên CH.
 • Xây dựng tài liệu và quy trình đào tạo nội bộ.
Thời Trang Kowil Việt Nam S
Thành phố Hồ Chí Minh
9.000.000 VNĐ một tháng
 • Liên hệ với các đơn vị, tổ chức cung cấp đào tạo, thực hiện các khóa đào tạo, quản lý công tác đào tạo và sau đào tạo tại các đơn vị, bộ phận.
Cảng Quốc Tế Cái Mép
Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Phát triển, thực thi, và chỉ đạo các khóa đào tạo sức khỏe thích hợp.
 • Trợ lý các buổi đào tạo sơ cấp cứu cho nhân viên và đóng góp ý kiến về các vấn đề sức khỏe…